Ajuts i subvencions

Subvencions per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes 2017

Podeu consultar les bases i la convocatòria als següents enllaços:

En concret es financen projectes que:

  • impulsin, planifiquin i executin accions d’inserció laboral de dones,
  • tinguin per objectiu marc l’eradicació de la violència masclista,
  • generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, o desenvolupin accions de coeducació.

Subvencions a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió (Generalitat de Catalunya)

Aquests ajuts tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
S’estableixen tres modalitats diferents en l’objecte:
a) Modalitat A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.
b) Modalitat B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.
c) Modalitat C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

CONSULTA AQUÍ LA INFORMACIÓ

Subvencions cultura popular i tradicional 2017 (Diputació de Barcelona)

Convocatòries de subvenció per a projectes de foment i difusió de la Cultura Popular i Tradicional, aprovades per la Junta de Govern de data 23 de febrer de 2017, a favor d’entitats i federacions culturals sense finalitat de lucre.

CONSULTA AQUÍ LA INFORMACIÓ

Concessió de subvenció a les entitats esportives de Subirats

Amb l’objectiu de col·laborar amb les entitats esportives del municipi en la promoció d’activitats físiques i esportives de tipus col·lectiu, el servei d’esports de l’Ajuntament de Subirats ha publicat les bases següents:

ANNEX PER L’ANY 2017 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS I LES ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS: CLUB FUTBOL CAN CARTRÓ, CLUB FUTBOL SALA ORDAL, UNIÓ ESPORTIVA SANT PAU D’ORDAL, UNIÓ ESPORTIVA SUBIRATS.